Leren in de echte wereld.
 

Kwintijn is een kleurrijke, brede school die kinderen uitdaagt om te laten zien wat ze kunnen, eigen doelen te stellen en eigen antwoorden te vinden op de vragen die wij, de ander en het leven hen stellen. Wij willen hen de basis bieden waarop zij hun toekomst kunnen bouwen en inspireren hen om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor de samenleving en de wereld.

Ons onderwijs verbindt kinderen met zichzelf, met elkaar en met de wereld.

We vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen en weten wat hun talenten zijn, wat ze boeiend vinden, wat lastig voor ze is en hoe ze het beste leren.

Je leert jezelf kennen in relatie met de ander. De leerkrachten bouwen aan een vertrouwensband met iedere leerling. Daarbij werken we voortdurend aan sociale relaties: we leren kinderen samenwerken, samen spelen, samen conflicten oplossen, we laten ze kennismaken met elkaars achtergronden en we leren kinderen hoe ze veel van elkaar kunnen leren. 

We leren kinderen vaardigheden en bieden ze een goede kennisbasis aan, waarmee ze in de toekomst een waardevolle plek in de maatschappij kunnen innemen. We vinden het belangrijk dat onze leerstof betekenisvol is en altijd in relatie staat tot de echte wereld. Dat doen we door thematisch werk en door de verbinding te maken met de wereld om ons heen. We halen buiten naar binnen en gaan geregeld zelf op pad. 
 

Vanuit onze kernwaarden geven we vorm aan ons onderwijs. Samen, Talenten, Eigenheid, Respect & Kom... en verwonder!, ofwel STERK.

Zo ontstaat betekenisvol onderwijs dat uitgaat van de verbinding tussen het kind en de wereld. Vanuit plezier en verwondering worden kinderen mede-eigenaar van hun eigen leerproces.

Vanaf de herfst van 2019 gebruiken wij hiervoor Jeelo.


Kom je ook eens een kijkje nemen?

- Team BS Kwintijn

LoginWachtwoord vergeten?

Brede School Kwintijn
Oude Molenweg 3
8101 EK Raalte
0572-363606
bskwintijn@de-mare.org


OUD PAPIER
Data oudpapiercontainer

DOWNLOADS
Schoolgids 2019-2020
Schoolkalender 2019-2020

Kalender

  • 28 januari 2020 Koffie bij San 8.30
  • 29 januari 2020 studiedag kinderen vrij
  • 30 januari 2020 zwemmen 5/6
  • 03 februari 2020 oud papier bij school
  • 04 februari 2020 oud papier bij school
  • 05 februari 2020 nieuwsbrief
  • 10 februari 2020 MR vergadering

> Volledige kalender