Regelmatig wordt gevraagd naar het schoolbeleid tegen pesten. Wij hanteren hiervoor a. de Kanjertraining (alle groepen) en b. Vragenlijsten KANVAS (groep 5 t/m 8). Hierover kunt u in de schoolgids tevens informatie vinden.
 

Kanjertraining

Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig: de Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties
en daardoor komt tijd en energie vrij. Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen
ze van hun klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten.
Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes:
 
Konijn (gele pet)
Te bang, vermijdend, faalangstig en stil.
Het konijn denkt slecht over zichzelf en goed over
een ander.
 
Tijger (witte pet)
Zich zelf, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op
gedrag.
De tijger denkt goed over zichzelf en de ander.
 
Aap (rode pet)
Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot.
De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet goed over een ander.
 
Pestvogel (zwarte pet)
Uitdager, bazig, pester.
De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet goed over een ander.
 
Tijdens de Kanjertraining staan vijf afspraken centraal:  
De interventies en onderwerpen van de lessen zijn:


Vragenlijsten KANVAS


Jaarlijks vullen kinderen en leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 vragenlijsten in. Deze vragen gaan over sociaal-emotionele thema’s als pesten, bij de groep horen, eenzaam voelen, veiligheid, samenwerken en samenspelen. Deze vragenlijsten worden op de computer ingevoerd en door een programma verwerkt tot overzichten. Als een kind bij een bepaald item meer dan 20% negatief scoort, dan kleurt dit in een overzicht rood. Dit is voor de leerkracht het signaal om hierover met het kind in gesprek te gaan of – indien er meerdere kinderen ‘uitvallen’ op een bepaald item – hier een groepsplan op te zetten.