Jeelo op Kwintijn

We vertelden er al eerder wat over, maar het is nu definitief: vanaf volgend schooljaar gaan wij werken met Jeelo!

En wat is dat dan, Jeelo, en verandert Kwintijn daar nu helemaal door? Nee, gelukkig niet! Jeelo is precies het onderwijs wat wij nu al geven: veel thematisch onderwijs, met betekenisvolle thema’s, excursies en de link naar de echte wereld.

Alleen in Jeelo zijn de projecten (zo noemen zij de thema’s) net wat verder uitgewerkt. Zo kunnen wij dan bijvoorbeeld makkelijker begrijpend lezen geven dat aansluit bij het thema en zitten er ook rekenonderdelen in.

Jeelo is voorzien van een digitale leeromgeving, waarin de doelen en opdrachten per project voor alle groepen voor leerkrachten, kinderen en ouders inzichtelijk zijn.

En die leeromgeving kunnen we goed gebruiken om het onderwijs nog beter af te stemmen op de kinderen. Het ene kind kan misschien nog wat extra’s leren in een periode, terwijl een ander wat meer tijd nodig heeft. Fantastisch aan Jeelo vinden wij ook dat de projecten schoolbreed zijn. Met alle groepen werken we aan hetzelfde thema. Met iedere groep natuurlijk opdrachten en doelen op eigen niveau.

Dus…verandert er nu heel veel? Eigenlijk niet, maar ons prachtige onderwijs kunnen we op deze manier nog veel beter vormgeven. En bovendien wordt ons verhaal naar ‘buiten’ toe ook veel krachtiger. We zijn een Jeelo-school!

We weten zeker dat hiermee de school weer een enorme boost kan krijgen en we gaan voor het mooiste, uitdagendste en leukste onderwijs voor al onze kinderen!


Projecten

We vinden het belangrijk dat kinderen leren wat er echt toe doet.

We leren ze aan hoe ze moeten rekenen, hoe ze moeten lezen en hoe taal werkt, maar dat moet niet alleen maar droge kennis blijven! Het gaat leven voor kinderen, het krijgt betekenis en het blijft beter hangen als we het kunnen koppelen aan de echte wereld. Zo wordt leren leuk voor iedereen en gaat het ook veel meer vanzelf. Aan de projecten en opdrachten zitten altijd hele duidelijke doelen en eisen verbonden. Leerstof bieden we ook aan door goede instructies en niet alleen door maar zelf te ontdekken en te experimenteren. Juist de combinatie maakt het onderwijs krachtig.

Scholing team

Het team wordt niet zomaar in het diepe gegooid bij de omschakeling naar Jeelo. Er zijn in Nederland al heel veel scholen die met Jeelo werken en deze scholen vormen samen een community. Vanuit deze community kunnen leerkrachten altijd met vragen terecht bij collega’s die ook op deze manier werken. Er worden ideeën en werkwijzen uitgewisseld op speciale communitydagen.

Het team van Kwintijn en peuterspeelzaal Jottem! gaan het eerste Jeelo-project uitvoeren na de herfstvakantie. Daarna zal per 6-8 weken telkens een nieuw project gedraaid worden. Bij de voorbereiding van de eerste twee projecten krijgen wij ook hulp van ervaren collega’s vanuit Jeelo.

In de voorbereidingsfase hebben wij ook al een schoolbezoek afgelegd bij een Jeelo-school in de buurt en hebben wij een studiemiddag gevolgd. We gaan dus goed beslagen ten ijs en kunnen terugvallen op een groot netwerk van collega-scholen.

Meer weten?

Graag beantwoorden we vragen. Kom met ons praten, je bent van harte welkom.

Bijvoorbeeld op de ouderavond aan het begin van het nieuwe schooljaar. Een datum en tijdstip volgt.

Ook de Jeelo-website bevat informatie voor ouders.