De MR-leden stellen zich aan u voor:
 

Kim Giezen-ten Have


Hallo ik ben Kim Giezen-ten Have, getrouwd met Edwin en samen hebben we 3 kinderen. Lucas (gr. 5), Elske (gr. 3) en Tom (gr. 1).
Ik werk 4 dagen per week op een openbare vmbo school in Almelo, ik geef tekenen handvaardigheid en CKV. Op mijn werk zijn we bezig met het ontwikkelen van een vernieuwde manier van lesgeven. Meer passend onderwijs op maat van de leerling. Na een tweetal jaren in de oudervereniging werd ik nieuwsgierig en wilde ik wel eens meer achter de schermen van Kwintijn kijken. Vandaar dat ik de uitdaging aan ben gegaan om aan de MR en GMR deel te nemen.


Francisca Peters

Mijn naam is Francisca Peters, 39 jaar, werkzaam bij Azerty als HR manager en getrouwd met Jurgen. Als moeder van Fleur (groep 8) en Sterre (groep 4) ben ik al even verbonden aan deze school. Jarenlang heb ik geholpen met ‘luizen pluizen’, leuk om enkele malen per jaar met een team bezig te zijn, waarbij je toch even contact hebt met elke leerling.

Ik denk dat we nog een flinke stap vooruit kunnen maken op het gebied van ouderbetrokkenheid. Daar heb ik ook wel eens kritiek
over geuit, waardoor ik nu besloten heb om mijn kritiek om te zetten in actie. Dus heb ik twee stappen gezet; klassenouder zijn van groep 4 en (samen met Annelies Bolleurs) ook van groep 8, met name om de ouderbetrokkenheid vanuit die kant te proberen te verhogen. En heb ik me aangemeld voor de MR om vanuit de beleidskant mee te kunnen praten over de school. Daarmee hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de betrokkenheid van ouders en iedereen die aan de school verbonden is, zodat we het beste onderwijs en fijne sfeer kunnen bieden aan onze kinderen.Kicky Veldhuis
D:\Kwintijn\Schoolfoto's\Kicky.JPG
Ik ben Kicky Veldhuis en sinds vorig schooljaar part-time aan het werk op Brede School Kwintijn. Als leerkracht vertegenwoordig ik de MR.
Ik vind het belangrijk dat er een goede en veilige sfeer is op school, waar ieder kind zich kan ontwikkelen. Want ieder kind is uniek! Contact met meedenkende ouders en gedachten uitwisselen zijn hierbij volgens mij van groot belang!


Claudia Wassing

Ik ben Claudia Wassing, samenwonend met Wilfried en we hebben samen 3 dochters. De oudste, Julia, zit op het Carmel college. Eline en Yinthe zijn leerlingen van Kwintijn. Afgelopen schooljaar heb ik zitting genomen in de MR. Het is prettig op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op school en via de MR mee te kunnen denken over het beleid. Op deze manier heb ik meer inzicht gekregen wat er achter de schermen allemaal gebeurt en kan hier op een positieve manier mijn bijdrage aan geven. 

Clenda Smit (voorzitter)
D:\Kwintijn\Schoolfoto's\Clenda.JPG
Ik ben Clenda Smit en sinds 2 jaar werk ik 3 dagen op Brede School Kwintijn. Op dinsdag en woensdag doe ik IB taken, op vrijdag sta ik in groep 4-5. Hiervoor heb ik 4 jaar op obs Elshof gewerkt en dáárvoor op obs Tellegen. Bij beide scholen zat ik in de MR en in de GMR. Van de oudergeleding heb ik altijd veel betrokkenheid ervaren en ook veel inhoudelijke kennis! Leuk om ook hier weer lid van de MR te mogen zijn!