Wij werken met een continurooster. Dat betekent, dat de kinderen op school lunchpauze hebben.
De kinderen eten en drinken met de eigen groep in de klas of in de bouwruimte en samen buiten spelen.
De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk.

Maandag: 08.30-14.15
Dinsdag: 08.30-14.15
Woensdag: 08.30-12.30
Donderdag: 08.30-14.15
Vrijdag: 08.30-14.15

Op maandag en vrijdag hebben alle groepen bewegingsonderwijs. Op maandag wordt dit gegeven door een leerkracht uit de bouw, op vrijdag krijgen alle kinderen les van Kai Rensen, vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Op vrijdag is er in de bovenbouw de gelegenheid tot het volgen van HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs). Deze lessen worden gegeven door Annemiek Borkent.