PEUTERWERK JOTTEM!


Peuterwerk Jottem! is één van de vele peuterspeelzalen die behoort bij Kinderopvang KOOS.
Jottem! werkt  samen met basisschool Kwintijn. Op peuterwerk Jottem!  wordt gestreefd naar een goede doorgaande lijn van peuter naar kleuter.
 

Zowel op peuterwerk Jottem! als op basisschool Kwintijn wordt ontwikkelingsvolgend gewerkt. Dat wil zeggen dat medewerksters kijken naar de ontwikkeling van het kind en daar de activiteiten op afstemmen. Aan de hand van thema’s passend bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind wordt een omgeving gecreëerd, waarin het kind heerlijk spelend kan leren.
 
In de gezamenlijke speelruimte ontmoeten peuters, kleuters, leidsters peuterwerk Jottem! en leerkrachten van de basisschool elkaar spelenderwijs. Ook het buitenspeelterrein is bedoeld voor peuters en kleuters.
 
Naast deze informele ontmoetingen hebben medewerksters peuterwerk Jottem! en onderbouw leerkrachten basisschool Kwintijn ook structureel overleg.
Hierin worden plannen gemaakt voor de komende tijd, zoals bijvoorbeeld: Welk thema komt aan de orde, welke aspecten worden bij de peuters aan de orde en welke in groep 1?
 
De ontwikkeling van de peuters wordt door observatie vastgelegd. Deze bevindingen worden met
3 jaar met ouders besproken. Wanneer de peuter bijna 4 jaar is wordt deze observatie nogmaals gedaan en besproken met ouders. Het overdrachtsformulier wordt door de ouders met leerkracht van de basisschool besproken. In overleg met ouders wordt indien wenselijk of noodzakelijk de ontwikkeling van een peuter met de leerkracht van groep 1 besproken.

 

Ook zijn er kinderen met een taalachterstand. Zij hebben van de consultatiebureau arts een VVE
( Voor- en Vroegschoolse Educatie) indicatie ontvangen. Deze peuters komen 4 dagdelen naar peuterwerk Jottem! Zij worden extra begeleid middels pre-teaching. Dit betekent dat het kind van de groepsleidster of een extra medewerkster specifieke ondersteuning krijgt.
Aan het eind van de peuter periode is er een warme overdracht naar de basisschool. Peuterleidsters, leerkracht en ouders bespreken samen de ontwikkeling van het kind.
 
Op de site  www.bskwintijn.nl leest u informatie over brede school Kwintijn. Op de site www.kinderopvangkoos.nl kunt u uw peuter inschrijven voor peuterwerk Jottem! en staat allerlei informatie met betrekking tot opvangmogelijkheden, openingstijden, visie en  beleid  Kinderopvang KOOS.