Waar staan we voor?

Op Kwintijn vinden we een goed pedagogisch klimaat erg belangrijk. Als kinderen zich veilig en prettig voelen op school en gezien worden, kunnen zij tot leren komen.  
Wij denken dat kinderen het beste leren, als zij betrokken zijn bij de leerstof en als zij vanuit nieuwsgierigheid meer willen leren en willen weten. Binnen thematisch onderwijs leggen wij de relatie tussen de leerstof en de echte wereld en prikkelen we kinderen om op onderzoek uit te gaan.
We denken dat kinderen ver komen, als zij een goede dosis aan basisvaardigheden en kennis bezitten. Daarom bieden wij de basisvakken op een effectieve manier aan en leren we kinderen hoe zij bijvoorbeeld moeten samenwerken, hoe ze informatie kunnen verzamelen en geven we hen inzicht in het eigen leren.
Op Kwintijn zijn we goed in het geven van extra ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben en kunnen we kinderen die meer aankunnen de nodige uitdaging bieden.

 We voeden, samen mer ouders, kinderen op tot sterke, verantwoordelijke en zelfbewuste mensen, die vanuit een positief zelfbeeld willen werken aan hun eigen toekomst in de veranderende samenleving.
 

Hoe willen we dit bereiken?

1. We werken continu aan veiligheid en geborgenheid.
2. We bieden kinderen mogelijkheden om talenten te excellereren
3. We nemen onderwijsbehoeften van kinderen als uitgangspunt voor ons aanbod.
4. We houden regelmatig kindgesprekken om vanuit zelfkennis en reflectie te werken aan eigen leerdoelen.
5. We laten kinderen leren in samenhang en vanuit werkelijke ervaringen.
6. We volgen de ontwikkeling van kinderen vanuit duidelijke leerlijnen.
7. We hebben eenduidige en doorgaande afspraken over  de benadering van kinderen binnen alle activiteiten die we als school aanbieden.
8. We besteden expliciet aandacht aan strategieën en vaardigheden.
9. We vinden het verwerven van kennis belangrijk.
10. We begeleiden kinderen in de vaardigheid om eigen gedrag positief aan te sturen en te werken aan zelfvertrouwen en welbevinden.