Oudervereniging BS Kwintijn

Vergaderdata 2019-2020


Onze vergaderingen zijn openbaar. Graag heten wij u welkom tijdens deze bespreking.
(datum jaarvergadering volgt z.s.m.)

7 Oktober 2019
9 December 2019
12 Februari 2020
20 April 2020
22 Juni 2020


Vergaderingen zijn het eerste gedeelte SAMEN met de MR van de school, daarna gaat de OV verder met hun eigen stukken en scheiden ze zich van de MR die dan op hun beurt ook alleen verder gaan.


Notulen van de vergadering

In verband met mogelijk privacy gevoelige informatie heeft de OV besloten de notulen niet op de site ter beschikking te stellen. De notulen zijn echter wel openbaar en liggen daarom ter inzage in de personeelskamer van onze school.  
U kunt de notulen ook op vragen en per email ontvangen. Laat ons dat dan weten, we mailen u de notulen graag.

Notulen en overige documenten met betrekking tot de jaarvergadering zullen worden geplaatst onder “Downloads”. Hierover zult u via de nieuwsbrief worden geïnformeerd.