Oudervereniging BS Kwintijn

Ouder Bijdrage


Met instemming van de MR vraagt de OuderVereniging u jaarlijks om een OuderBijdrage. De hoogte van deze ouderbijdrage is tijdens de jaarlijkse ouderavond van 2018-2019 vastgesteld werd op €20,-. Hiervan betaalt de vereniging diverse activiteiten (kerst, carnaval, pasen, sinterklaas, schoolevents etc.).

Eind Oktober ontving u een brief waarin u gevraagd werd deze vrijwillige bijdrage te betalen. U kunt alsnog uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer NL72 RABO 0354 5578 15 o.v.v. ouderbijdrage en de naam(namen) en groep(en) van uw kind(eren) t.a.v. Brede School KWINTIJN.
Of betaal direct via iDeal.

Voor gezinnen met een minimuminkomen is het mogelijk Bijzondere Bijstand Schoolkosten aan te vragen bij Stichting Leergeld. Hierover vindt u op onze website meer informatie.

Formulieren met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage zijn te downloaden via het kopje “Downloads

Hieronder nog eens de brief over de Ouder Bijdrage: